خانواده Linux and BSD :

CentOS 6 x64, CentOS 6 i386, CentOS 5 x64, CentOS 5 i386, CentOS 7 x64, Ubuntu 14.04 x64, Ubuntu 14.04 i386, Ubuntu 12.04 x64, Ubuntu 12.04 i386, Debian 7 x64 (wheezy), Debian 7 i386 (wheezy), FreeBSD 10 x64

خانواده Windows :

Windows 2012 R2 x64

امکان نصب سیستم عامل شما فراهم هستش

ما از مجازی ساز KVM استفاده میکنیم که منابع بصورت ۱۰۰ درصد به مشتری ارایه می کند

بصورت پیش فرض خیر

حداکثر یک IP اضافه بر IP اصلی سرور مجازی

خیر در سرور آمریکا و اروپا بصورت زیر:

$۰.۰۲ per GB

برای ژاپن :

$۰.۰۵ per GB

برای استرالیا:

$۰.۱۰

پهنای باند بدین صورت حساب میشه بیشترین مصرف شما در قسمت ورودی ویا خروجی

بطور مثال شما ۱۰۰ گیگ پهنای باند ورودی دارین و ۲۰۰ گیگ خروجی برای شما پهنای باند ۲۰۰ گیگ لحاظ میشه

به هیچ عنوان تمامی سرویس بصورت پیشفرض غیر مدیریت شده هستند

۲ پورت برای جلوگیری از DDOS و خروجی پورت ۲۵ برای جلوگیری از اسپم بقیه پورت باز هستند فقط به این نکته دقت کنید که بیشتر سیستم عاملها پورتها بصورت پیش فرض میبندند

شما میتونید از smtp جایگزین استفاده کنید

  • TCP & UDP port 19
  • TCP & UDP port 1900
  • outbound SMTP port 25